Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Aktuell info om coronaläget
2020-12-19 10:00
Här kommer vi att löpande lägga ut och uppdatera info kring coronaläget.


Från och med i dag 19 Dec är ishallen stängd! 
All verksamhet skall ske utomhus och inga omklädningsrum får användas
Detta gäller tillsvidare

Nu hjälps vi alla åt att bromsa smittan!

 

Svenska Ishockeyförbundets tolkningar av

FHM´s föreskrifter och råd

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten 201208 kom med nya föreskrifter och allmänna råd om

allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

 Så har vi på Svenska Ishockeyförbundet i dialog med

Riksidrottsförbundet tolkat dessa för ishockeyverksamheten.

Vår tolkning av de allmänna råden hittar ni i kursiv textunder varje FHM råd nedan.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 14 december 2020 och gäller till och med den 30 juni 2021 om inte annat sägs.

 

Personligt ansvar 1

§ Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.


Allmänna råd till 1 §

Bedriva idrotts och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta Idrotts och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som

minimerar risken för smitta.

För att personer födda 2004 eller tidigare ska kunna träna idrott eller ägna sig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör de:

1. hålla avstånd till varandra,

i. att vi håller minst 1 meters avstånd i avbytarbås

ii. att vi i möjligaste mån undviker övningar med närkampsspel

inom ishockeyn innebär detta

2. inte dela utrustning med varandra,

i. att vi är noggranna med att alla har egen vattenflaska som de själva fyller på

ii. att vi inte har handdukar

iii. att vi inte lånar utrustning mellan varandra

inom ishockeyn innebär detta

3. när det är möjligt, genomföra aktiviteten utomhus,

i. att vi i första hand och om möjligt tränar på is på utomhusrinkar

ii. att vi, när punkt 3i inte är möjlig tränar på is i ishall

iii. att vi bedriver all fysträning utomhus

iv. att vi undviker att vistas i gym

4. undvika gemensamma omklädningsrum,

i. att vi inte använder omklädningsrum och duschar

ii. att vi i möjligaste mån kommer ombytta

5. resa till och från aktiviteten individuellt, och

i. att vi reser till och från träning individuellt

ii. att vi om möjligt, undviker att resa med kollektivtrafik

iii. att vi vid minsta sjukdomssymtom stannar hemma och kommer inte till

ishockeyträningen/aktiviteten.

6. utföra aktiviteten i mindre grupper

i. att vi tränar i grupper om max 10 + 2 mv åt gången

ii. att vi i möjligaste mån undviker att blanda träningsgrupper

iii. att vi just nu inte spelar matchermot andra lag och föreningar

överhuvudtaget (detta för att undvika att bidra till ev. smittspridning då

ishockeyn varit utpekad av FHM som en idrott som sprider smitta mer än

andra)

.

iv. att vi inte deltar i aktiviteter som camper, läger och annan spelarutbildning

där spelare från olika klubbar deltar.

v. att vi ser till att all gemensam träning bedrivs i hemmaförening/anläggning.

 

inom ishockeyn innebär detta

 

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2005 och

senare.

Alla verksamheters ansvar 2

§ Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar

lämpliga åtgärder för att undvika

smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

 

Allmänna råd till 2 §

Föreningar för idrott, kultur och fritid

Detta gäller för samtliga åldersgrupper med något undantag för

den verksamhet som klassas som

yrkesutövning (SHL, SDHL, HA och Hockeyettan).

 

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar som bedriver idrott, kultur och fritidsaktiviteter

 

1. när det är möjligt, hålla träningar och andra aktiviteter utomhus,

i. att vi i första hand och om möjligt tränar på is på utomhusrinkar

ii. att vi, när punkt 1i inte är möjlig tränar på is i ishall

iii. att vi bedriver all fysträning utomhus

iv. att vi undviker att vistas i gym

 

Inom ishockeyn innebär detta

2. minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel, och

i. att vi ser till att inga utöver spelarna och ledarna är i hallen. Föräldrar väntar utanför.

ii. att vi undviker att alla går in och ut samtidigt, eller möter "nästa" lag i en trång korridor eller andra utrymmen.

3. avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av

sådan idrott som är yrkesmässig eller enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn

födda 2005 och senare.

i. att vi just nu inte spelar matchermot andra lag och föreningar

överhuvudtaget (detta för att undvika att bidra till ev. smittspridning då

ishockeyn varit utpekad av FHM som en idrott som sprider smitta mer än

andra)

.

ii. att vi inte deltar i aktiviteter som camper, läger och annan spelarutbildning

där spelare från olika klubbar deltar.

iii. att vi ser till att all gemensam träning bedrivs i hemmaförening/anläggning.

: Allmänna råd till 1 kap. 7 och 8 §§ smittskyddslagen (2004:168) Smittskyddsläkare kan föreslå att Folkhälsomyndigheten föreskriver om lokala allmänna råd för att tillfälligt motverka lokal eller regional

spridning av covid-19

-

19. Dessa föreskrifter träder i

kraft den 14 december 2020 och gäller till och med den 30 juni 2021.


Nyhetsarkiv
Toapapperet har kommit!2020-12-03 13:38
Nya regler kring skydd2020-10-07 18:23
Energifull träning!2019-12-03 18:48
Motprestation;)2019-06-11 21:37
Norsjö-Malå U12 2019-03-01 22:42
Mammamatch U102019-02-28 10:42
MATCHLÄGER TEAM 20042019-01-31 18:16
Toapappersförsäljning 2019-01-09 07:59
U12 föräldramatch2018-12-20 19:04
U12 ute på road tripp 2018-12-15 17:11
Tre kronor hockeyskola 2018-11-20 18:09
Du är värdefull! 2018-11-14 21:17
Cup Tre kronor / U10 2018-11-03 21:59
Anmälan av skada2017-10-11 19:45
 
Sponsorer